विविध समाचार

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकले पाउने सुविधा के-के हुन ?


श्रमिकको तलबको १ प्रतिशत रकम र रोजगारदाताको तर्फबाट बिमाबापत १.६७ प्रतिशत रकम गरी जम्मा २.६७ प्रतिशत रकममध्येको निम्नबमोजिम प्रयोग हुन्छ ।
(क) औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १ प्रतिशत
(ख) दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४० प्रतिशत
(ग) आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ०.२७ प्रतिशत

(क) औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १ प्रतिशत

यसअन्तर्गत मातृत्व सुरक्षाबापत १८ महिनाको अवधिमा १२ महिना योगदान गरेको अवस्थामा मात्र सुविधा पाउने । कोषमा ६ महिना योगदान गर्ने योगदानकर्ताले यस योजनाबमोजिम वार्षिक रूपमा १ लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी निम्न सुविधा पाउने ।
अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने भएमा निजलाई प्रदान गर्ने, सुविधाको रकम निज भर्ना भएको अस्पतालमा सीधै भुक्तानी हुने ।
योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको श्रीमतीको नियमित गर्भ परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचारबापतको खर्च ।
योगदानकर्ताहरूलाई चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबमोजिम वार्षिक रूपमा बढीमा २५ हजार रुपैयाँसम्म ।
चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाबापतको शुल्क र रोगको परीक्षण तथा उपचारबापतको खर्च दाबी गर्ने योगदानकर्ताले कुल दाबी रकमको २० प्रतिशत आफ्नो तर्फबाट व्यहोर्नुपर्ने ।
महिला योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको पत्नी प्रसूति भएको अवस्थामा प्रसूति स्याहारका लागि प्रतिशिशु एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिकबराबरको रकम उपलब्ध हुने ।
(ख) दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४० प्रतिशतमध्येबाट पाउने सुविधा

(ख१) दुर्घटनाबापतको सुविधा

रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परी वा व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च दिने । तर, व्यवसायजन्य रोगको उपचार तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य सुविधा कम्तीमा दुई वर्ष योगदान गरेपछि मात्र पाउने ।
रोजगारीजन्यबाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा कोषले सात लाखसम्मको मात्र उपचार खर्च दिने ।
(ख२) अशक्तताबापतको सुविधा

रोजगारीजन्य दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारण अस्थायी पूर्ण असक्षमता भएको योगदानकर्ताले निजले खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतबराबरको रकम मासिक भुक्तानी दिने ।
रोजगारीजन्य दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारण स्थायी अक्षमता भएको योगदानकर्ताको अक्षमताको अनुपातमा निजले खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकमबाट निजको अक्षमता प्रतिशतका आधारमा जीवनकालभर निवृत्तिभरण सुविधाबापत मासिक रूपमा रकम पाउने ।
रोजगारीजन्य दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारण स्थायी पूर्णअक्षमता भएको योगदानकर्ताले निजले खाइपाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतबराबरको रकम मासिक रूपमा निज जीवित रहुन्जेल निजलाई वा निजलाई हेरचाह गर्ने आश्रित परिवारको सदस्य वा अन्य व्यक्ति वा संस्थाले भुक्तानी पाउने ।
(ग) आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ०.२७ प्रतिशतमध्येबाट पाउने सुविधा

दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीले योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले निज जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरण पाउने । योगदानकर्ताको पति वा पत्नीले अर्को विवाह गरेमा वा निजको वैकल्पिक रोजगार रहेको अवस्थामा भने यो सुविधा नदिइने ।
योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको सन्ततिलाई सो उमेर पूरा नभएसम्म अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा पाउने । एकभन्दा बढी सन्ततिले सुविधा पाउने अवस्था भएमा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकमलाई दामासाहीले प्रदान गरिने । सन्तति निरन्तर अध्ययनरत रहेमा त्यस्तो सुविधा २१ वर्ष उमेर पूरा नभएसम्म प्रदान गर्न सकिने । तर, निजको विवाह भएमा वा अध्ययन पूरा भएमा त्यस्तो सुविधा प्रदान नगरिने ।
योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोरा वा छोरी नभएको, तर एकाघर सगोलका आश्रित बाबुआमा रहेछन् भने निजहरूले दामासाहीले योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम निजहरूले जीवनकालभर मासिक रूपमा पाउने ।
योगदानकर्ताको मुत्यु भएमा अन्तिम संस्कारका लागि निजको नजिकको आश्रित परिवार सदस्य वा हकवालालाई २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ठ उपलब्ध गराउने । sources – naya patrika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *